Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):
Internetový obchod:   www.lenochod.cz
Společnost:                 LAZY GARDENING, s.r.o.
Se sídlem:                   Legionářská 1088/6, 779 00 Olomouc
IČ:                              10722084
E-mailová adresa:       info@lenochod.cz
Telefonní číslo:          +420 774 970 065

Zákazník:
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážený Lenochode,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace a době jejího trvání.

1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
2. Číslo objednávky:
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
4. Jméno a příjmení spotřebitele:
5. Adresa spotřebitele:
6. Email:
7. Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení zákazníka

Seznam příloh:

1. Doklad za objednané zboží č. (*)