Zpracování osobních údajů pro marketing

Souhlasem s obchodními podmínkami při nákupu v internetovém obchodě na stránkách www.lenochod.cz jste společnosti LAZY GARDENING s.r.o. udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek). Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1 TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LAZY GARDENING s.r.o., se sídlem Legionářská 1088/6, 779 00 Olomouc, IČ 107 22 084, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 85336 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Legionářská 1088/6, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty info@lenochod.cz, telefon +420 774 970 065.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2 PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) ze strany správce.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4 DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let od získaní souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5 DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje nebudou předávány dalším příjemcům.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat elektronicky na info@lenochod.cz.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje za výše uvedeným účelem poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Olomouci dne 17. 6. 2021